Wij zijn de huurdersorganisatie Goede Stede Almere (GSA).

Ons bestuur bestaat sinds 1 november 2011 uit:

Voorzitter: Joke Goedhart
Secretaris: Loes van Doorn
2 de Penningmeester: Suus Joosten
Penningmeester - 2 de Voorzitter: Bertus Salomons

Bertus Salomons is speciaal belast met het contact met de gemeente in het
Platvorm Wonen in Almere.

Samen met een groot aantal bewonerscommissies in de wijken, doen wij aan
bewonersbelangen vertegenwoordiging in de breedste zin.
Onze organisatie behartigt de belangen van de huurders van woningstichting
"GoedeStede".

UITNODIGING.
Huurdersorganisatie GSA nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering
op 6 mei a.s.
Adres Mies Deinumplantsoen 1 te Almere Buiten.
Aanvang 19.30 uur.
Algemene ruimte Woongroep Polter 50+

Aanmelden voor 1 mei via telf. nr. 5339996 of info@gsa-almere.com
Alle leden ontvangen een uitnodiging voor de jaarvergadering, vergezeld van de
vergaderagenda. Het jaarverslag 2013 en het plan van aanpak 2014 liggen ter
inzage op het kantoor van GSA op de Clemenceaustraat 129 en liggen tevens ter
inzage in de vergaderruimte op het Mies Deinumplantsoen.
Wij ontmoeten U allen graag op 6 mei 2014.graag.
Bestuur Huurdersorganisatie GSA
huurdersorganisatie Goede Stede Almere (GSA)   Clemenceaustraat 129, 1314 PR Almere
                                                                                    Tel.: 036-5339996 Email: info@gsa-almere.com
index vereniging commissies informatie actuele zaken contact