Wij zijn de huurdersorganisatie Goede Stede Almere (GSA).

WIJ ZIJN 1 juli 2014 VERHUIST NAAR HET
TER APELPAD 5,  kaart
1324 AJ ALMERE-STAD.
                                TOT NADER BERICHT IS MOMENTEEL GEEN TELEFOON- EN

                                EMAILCONTACT MOGELIJK.Ons bestuur bestaat sinds 1 november 2011 uit:

Voorzitter: Joke Goedhart
Secretaris: Loes van Doorn
2 de Penningmeester: Suus Joosten
Penningmeester - 2 de Voorzitter: Bertus Salomons

Bertus Salomons is speciaal belast met het contact met de gemeente in het
Platvorm Wonen in Almere.

Samen met een groot aantal bewonerscommissies in de wijken, doen wij aan
bewonersbelangen vertegenwoordiging in de breedste zin.
Onze organisatie behartigt de belangen van de huurders van woningstichting
"GoedeStede".JAARVERGADERING.

Het bestuur ontving van GoedeStede de vraag of de huur eerder dan de eerste van
de maand geÔnd kan worden. Het voorstel was op de 25/26, dus bijna een week
eerder. Wij hebben dit aan onze leden voorgelegd.
Er  werd na een goede discussie unaniem besloten tegen dit voorstel te stemmen.
Veel huurders hebben het in deze tijd al moeilijk genoeg om, dankzij de forse
huurverhoging, de huur te kunnen betalen. Voor velen van ons is een eerdere
betaling onmogelijk en creŽert grote financiŽle problemen.
Dit is schriftelijk aan GoedeStede medegedeeld.
GoedeStede heeft als reactie aangegeven dat er meer huurders met betalings-
moeilijkheden zijn. Immers, de huursubsidie wordt rond de 25ste  overgemaakt.
De  verleiding is dan groot om dat geld aan andere zaken uit te geven.
Juist om die huurders te beschermen en groter leed te voorkomen is deze
maatregel genomen.
Het bestuur heeft begrip voor dit standpunt.
Wel raden wij U aan als U door deze maatregel zelf problemen krijgt, de
automatische betaling te stoppen en de huur op de eerste van de maand te blijven
betalen.

BESTUURS SAMENSTELLING.

Ten einde een nieuwe ontwikkeling in de samenstelling van het bestuur te
realiseren heeft het bestuur aan de vergadering gevraagd om in te stemmen om
voortaan door te gaan met een dagelijks bestuur en daarbij aangevuld met 3 Š 4
bestuursleden.
Deze nieuwe leden zouden dan eens per maand hun mening geven over de lopende
zaken. Zij ontvangen dan een vergoeding van Ä 30,00 per maand.
Bijkomend voordeel zou dan kunnen zijn dat er nieuwe bestuursleden gevonden
kunnen worden. De vergadering heeft hiermee ingestemd.
Wilt U ook meedenken? 
huurdersorganisatie Goede Stede Almere (GSA)   Clemenceaustraat 129, 1314 PR Almere
                                                                                    Tel.: 036-5339996 Email: info@gsa-almere.com
index vereniging commissies informatie actuele zaken contact