Wij zijn de huurdersorganisatie Goede Stede Almere (GSA).

Ons bestuur bestaat sinds 11 oktober 2010 uit:

Voorzitter: Joke Goedhart
Secretaris: Yvonne Aaftink
Penningmeester: Suus Joosten
Bestuurslid: Bertus Salomons

Bertus Salomons is speciaal belast met het contact met de gemeente in het Platvorm Wonen in Almere.

Samen met een groot aantal bewonerscommissies in de wijken, doen wij aan bewonersbelangen vertegenwoordiging in de breedste zin.
Onze organisatie behartigt de belangen van de huurders van woningstichting "GoedeStede".

De GSA kan haar werk natuurlijk alleen maar uitvoeren als er veel huurders lid worden.
Een breed draagvlak betekent een sterke vereniging in de onderhandelingen met GoedeStede.

Huurdersorganisatie GSA wil haar doelen bereiken door: